Elenco

PH: Malena Figó

Negrita es Cecilia Dellatorre

Tato es Jorge Lifschitz

Osa es Martin Papanicolau

Noel-León es Andrés Portaluppi

Jota es Mercedes Spangenberg